0850 888 0 262
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kimyasallar

Anasayfa » Kimyasallar
Atık Su Arıtma Kimyasalları
 • Koagülantlar
 • Alüminyum Sülfat
 • Poli Alüminyum Klorür
 • Demir 3 Klorür
 • Demir Sülfat
 • Sektörüne Uygun Özel Koagülantlar
 • Flokülantlar
 • Anyonik Polielektrolitler
 • Katyonik Polielektrolitler
 • Non-İyonik Polielektrolitler
 • pH Düzenleyiciler
 • Hidroklorik Asit
 • Sülfürik Asit
 • Sodyum Hidroksit (Kostik)
 • Kireç
 • Spesifik Kimyasallar
 • Renk Giderici Kimyasallar
 • Köpük Kesici Kimyasallar
 • Çamur Susuzlaştırma
 • Koku Kontrolü

İstanbul Arıtma Sistemleri’nin kimyasalları ve tavsiyeleriyle, değerli müşterilerimiz atık sularını temizleyebilir;

 

 • Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı
 • Metaller
 • Toplam Askıda Katı Madde
 • Toplam Çözünmüş Katılar

 

Kimyasal kullanımlar ile arıtma sürecinden sonra sularınızı güvenli bir şekilde tahliye edebilir veya geri kazanım için ileri arıtma sürecine gönderebilirsiniz.		
Kazan Sistemleri Kimyasalları

 

Kazan sistemi bileşenleri ve birikintilerin oluştuğu ve korozyonun meydana geldiği mekanizmalar çeşitli ve karmaşıktır. Tam bir kazan suyu arıtma programı şunları içerebilir:

 1. Besleme suyu sertliği ile reaksiyona giren kimyasallar
 2. Askıdaki katı maddelerin kazan metaline yapışmasını önlemek için çamur şartlandırıcılar
 3. Korozyonu önlemek için oksijen tutucular
 4. Gerekirse, bulaşmayı önlemek için kimyasal köpük önleyici maddeler.

 

 

 

Kazan ve buhar sistemlerinin optimum performansını ve güvenliğini sağlamak için, tüm bu zorlukların doğru ve zamanında ele alınması zorunludur.

 

Kazan sistemleri su yönetimi ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve çözümler sunuyoruz.

 

 • Oksijen Tutucular
 • Kazan Korozyonu
 • Kireç Önleyiciler
 • Buhar ve Kondensat Korozyon Önleyicileri
Soğutma Sistemleri Kimyasalları

 

Çelik fabrikaları, petrokimya tesisleri, rafineriler, üretim tesisleri, gıda fabrikaları, büyük binalar, kimyasal işleme tesisleri, elektrik hizmetleri gibi endüstriyel üretim süreçlerinin çoğunda optümum çalışma için soğutma suyu gereklidir.

Soğutma sisteminin çalışması, herhangi bir endüstriyel işlemin güvenilirliği, verimliliğini ve maliyetini doğrudan etkileyebilir. İstanbul Arıtma Sistemleri uzmanlığıyla sisteminizin en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak, ekipman ömrünü uzatmak, su kullanımını azaltmak ve çevreyi korumak için ürünlerimizi uyguluyoruz.

Soğutma sistemleri su yönetimi ihtiyaçlarını karşıyalacak ürünler ve çözümler sunuyoruz.

 • Korozyon Önleyicileri
 • Ölçek İnhibitörleri
 • Organik ve İnorganik Dağıtıcılar
 • Biyositler
Membran Sistemleri Kimyasalları

 

İstanbul Arıtma Sistemleri olarak, su arıtma programınızı optimize edebilecek ve membran filtrasyonunuzu önemli ölçüde iyileştirebilecek eksiksiz bir öncü kimya ve ileri teknoloji yelpazesi sunar. Yalnızca sorunlarınızı çözmenize yardımcı olmakla kalmayacağız, aynı zamanda yeni fırsatları belirleyip bunlardan yararlanarak, çevreye ve kar hanenize aynı anda bakmanıza olanak tanıyoruz.

İstanbul Arıtma Sistemleri, membran yüzeyinde biriken ve artan basınç düşüşüne ve daha düşük permeat üretimine ve kalitesine yol açan çözünmüş ve asılı katıları, organikleri, koloidal maddeleri ve mikroorganizmaları kontrol etmek için formüle edilmiş bir dizi yenilikçi membran sistemi kimyası sunar.

Ürünlerimiz, uzmanlığımızla birlikte, maliyetli ekipmanı korumanıza, su ve enerjiden tasarruf etmenize, membran elemanlarının ömrünü uzatmanıza ve tesis genelinde operasyonel verimliliği artırmanıza yardımcı olabilir. Ürünlerimiz, hem ince film kompozit hem de selüloz-asetat membranlarda kullanılmak üzere formüle edilmiş, uygun maliyetli çözümlerdir. Uygulanabildiği her yerde, ürünlerimiz içme suyu arıtma kimyasalları standartlarına uygundur.

 

Membran sistemleri su yönetimi ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler ve çözümler sunuyoruz.

 

 • Antiskalantlar
 • Biyokontrol Ajanlar
 • Temizleyiciler
 • Ön İşlem Kimyasalları

 

Endüstriyel Proses Arıtma Kimyasalları

Her endüstriyel tesis benzersiz süreç, güvenlik, kalite ve çevresel zorluklarla karşı karşıyadır. Bu benzersiz ihtiyaçlara yaklaşımımız, hizmet verdiğimiz her bir sektöre odaklanmaktır. Böylece özel çözümler sağlayabiliriz.

Süreç yeteneklerimiz şunları içerir:

 

 • Antiskalantlar
 • Antifloulants ve Dispersanlar
 • Köpük Önleyiciler ve Köpük Kesiciler
 • Biyositler
 • Korozyon Önleyicileri
 • Baca Gazı Kükürt Giderme (FGD)
 • Yıkayıcı İşlemleri
 • Yakıt katkıları
Ham Su Arıtma Kimyasalları

Ham su, ortamda bulunan ve mineralleri, iyonları, partikülleri, bakterileri veya parazitlerinden hiçbiri çıkarılmamış sudur. Ham su, yağmur suyu, yer altı suyu, sızma kuyularından gelen su ve göller ve nehirler gibi kütlelerden gelen suyu içerir.

Tesisleri için ham su kaynağı kullanan endüstriyel şirketler için, verimli bir proses ve kaliteli ürün sağlamak için genellikle bir tür ham su arıtma sistemi gereklidir. En uygun ham su arıtma sistemi, tesisin diğer sorunlu sorunların yanı sıra maliyetli tesis arıza sürelerinden, pahalı bakım ücretlerinden ve ürünlerini pazarda satamamaktan kaçınmasına yardımcı olacaktır.

Bir ham su arıtma sisteminin kesin bileşenleri, ihtiyaç duyulan suyun kalitesiyle ilişkili olarak çekilen suyun kalitesine bağlıdır, ancak genel olarak, temel bir ham su arıtma sistemi tipik olarak bazı türler içerir:

 

-Askıda katıların topaklaşmasını veya pıhtılaşmasını kolaylaştırmaya yardımcı olmak için kimyasal besleme,

-Daha büyük katıları oturtmak için arıtıcı,

-Küçük parçacıkları uzaklaştırmak için filtreleme,

 

İstanbul Arıtma Sistemleri sizlere;

 

-Ham su ihtiyacına uygun kimyasalların seçilmesi,

-Seçilen kimyasalların ham su arıtma tesislerine uygulanması,

-Uygulamanın ardından sizler tarafından istenilen sonuçlar alınana kadar takip edilmesi,

 

hizmetini sunmaktadır.

 

 • Koagülantlar
 • Flokülantlar
 • Filtre Yardımcıları
 • Dezenfeksiyon
 • Sistem Temizliği

 

Kimyasal tavsiyelerimiz ile işlenmemiş sularınızı azaltabilirsiniz;

 

 • Askıya Alınmış ve Koloidal Katılar
 • Silika ve Koloidal Silika
 • Demir
 • Bakteriler
 • Sertlik

 

 

Endüstriyel Kimyasal Temizlik

Kimyasal temizlik, çözünme amacıyla reaktanların ve çözücülerin kimyasal özelliklerini kullanarak çeşitli kireç, çamur ve birikintileri gidermek için belirli metalurjiler için uygun kimyasalların kullanılmasını içerir.

İstanbul Arıtma Sistemleri, proses ekipmanlarını, tankları, kuleleri, eşanjörleri, filtreleri, membranları ve kapları güvenli ve etkili bir şekilde tamamen temizlemek için yalnızca en verimli ve gelişmiş kimyasal bileşikleri sağlar.

 

Endüstriyel kimyasal temizlik operasyonlarının ihtiyaçlarını karşılayalacak ürünler ve çözümler sunuyoruz.

 

 • Mühendislik Desteği
 • Temizleyiciler
 • Pasivatörler